TAPETY A ICH ZNAČENIA

Symboly na tapetách informujú o správnom spôsobe lepenia tapety
Podľa symbolov spoznáme vlastnosti tapety - stálofarebnosť, umývateľnosť a pod.

STÁLOSŤ NA SVETLE

  Dostatočná stálofarebnosť na svetle

  Uspokojivá stálofarebnosť na svetle.

  Dobrá stálofarebnosť na svetle.

  Veľmi dobrá stálofarebnosť na svetle.

  Výborná stálofarebnosť na svetle.

UMÝVATEĽNOSŤ

  Vodeodolný povrch tapety. Vode odolá pri lepení tapety na
stenu.Čerstvé škvrny od lepidla sa môžu jemne zotrieť vlhkú
špongiou.

  Umývateľná, tzn. ľahké znečistenie sa môže odstrániť vlhkú
špongiou.

  Vysoko umývateľná, tzn. znečistenie okrem olejov, tukov atď.
je možné odstrániť slabým mydlovým roztokom.

  Odolná proti drhnutiu, tzn. znečistenie možno odstrániť slabým mydlovým
roztokom a mäkkou kefkou.

  Vysoko odolná proti drhnutiu, tzn. nečistoty je možné odstrániť mechanicky
čistiacim prostriedkom a kefkou.

ZOSADZOVANIE VZORU

  Voľné zosadenie vzoru. Pri lepení nie je potrebné brať ohľad na vzor.

  Priame zosadenie vzoru. Vzory sa lepia vedľa seba v rovnakej výške
podľa údaja o raporte.

  Presadenie vzoru s údajom o reporte a presadení; vzor na ďalšom
pruhu sa vždy posunie o veľkosť presadenia.

  Prevrátené lepenie, tzn. každý druhý pruh sa lepí hore nohami.

  Vodorovné zosadenie vzoru. Pruh sa nelepí zvisle, ale vodorovne.

SPRACOVANIE

  Lepidlo sa nanáša na tapetu.

  Lepidlo sa nanáša na tapetovaný podklad, na stenu

  Predglejená tapeta; zadná strana tapety je vopred vybavená
vrstvou lepidla, ktoré sa aktivuje krátkym namočením vo vode.

RÔZNE SYMBOLY NA TAPETÁCH

  Odolnosť proti nárazu; označuje špeciálne tapety s obzvlášť
robustným tvrdým a elastickým povrchom.

  Presah tapety a dvojitý rez; pruhy sa prekrývajú o 5-8 cm a orežú
sa nožom s klznou pätkou.

POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ

  Bezo zvyšku odstrániteľná tapeta, tzn. tapeta sa pri renovácii dá zo
steny bezo zvyšku za sucha stiahnuť.

  Odstrániteľná vrchná vrstva. Vrchná vrstva tapety je možné za sucha
stiahnuť, ale spodná vrstva zostáva na stene ako podklad.

  Tapeta odstrániteľná za mokra; tapeta sa dôkladne namočí vodou
a bezo zvyšku odstráni.

OSTATNÉ SYMBOLY NA TAPETÁCH

  Duplexová razená tapeta. Razenie je kvalitné a zostáva pri
tapetovanie zachované.

  Zladená látka, tzn. k tejto tapete existuje zladená záclonová alebo
poťahová látka.