Lepenie tapiet

Pomocou vodováhy naznačte kolmicu pre prvý pás. Tá zaručí, že všetky nasledujúce pásy budú nalepené rovno. Umiestnite hornú časť prvého pásu až k stropu s presahom a zarovnajte s načrtnutou kolmou líniou. Pomocou penového valčeka vytlačte všetky bubliny a vyrovnajte vrásky. U ďalších pruhov nalepte, zarovnajte okraje a pomocou valčeka odstráňte všetky bubliny a vrásky.

V oblasti, kde sa strop napája na stenu, pritlačte presah tapety, vyhlaďte pomocou stierky a nožom opatrne orežte.

Lepidlo nanášajte na stenu, alebo na tapetovaný podklad, štetcom, štetkou či roztieracím valčekom. Pri lepení cez zásuvky a vypínače vypnite el. prúd, pri vlastnom lepení odskrutkujte kryt, nalepte tapetu a potom vyrežte. Pri lepení okenných výklenkov nechajte tapetu prečnievať a potom ju presne odrežte.

Za samotným telesom radiátora netapetujte. Vždy zvoľte pohľadovo vhodnú linku na zakončenie role tapety pri radiátore. Pri radiátore stačí tapetu o 10–15 cm založiť.

V rohoch pruh tapety odstrihnite tak, aby presahovala na ďalšiu stenu o cca 2 cm. Tento presah tapety nastrihnite na niekoľkých miestach. Zvyšok pruhu alebo nový pruh sa teraz priloží na tento presah. Pri tapetách so silnou štruktúrou tapetujte do rohu len s malým presahom.

Všeobecným pravidlom pri lepení tapety na strop je, že sa tapeta lepí smerom od svetla. Tj. začína sa na strope smerom od okna do stredu miestnosti. Vyznačte si pomocou vodováhy dva body vo vzdialenosti 50 cm v jednej linke od paralelného múru. To zaručí, že ďalšie pásy budú vždy v rovine, aj keď nie je stena rovná. Nalepte prvý pás pozdĺž linky a nechajte vždy na začiatku ľahký presah pásu tapety, prejdite pás pomocou penového valčeka a vyžeňte bubliny a nerovnosti. Pomocou plastovej špachtle pritlačte prebytočnú rolu do rohu alebo na stenu a orežte nožom. Tapetovanie stropu ide vždy lepšie vo dvojici.