OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Vavex 1990 s.r.o., so sídlom Příbram V - Zdabor č.p. 503, PSČ 26101, zapísaná v Obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 92998, IČO: 26776251, spracováva v prípade vášho dopytu služieb, odoslanie dotazu k produktu, vloženie recenzie k produktu či objednanie produktov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • doručovaciu adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • IP adresu
 • Cookies

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom Vavex 1990 s.r.o., so sídlom Příbram V - Zdabor č.p. 503, PSČ 26101, zapísaná v OR na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 92998, IČO: 26776251. Osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj ďalší spracovatelia, napríklad poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužíva.

DÔVODY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre bezproblémové používanie webových stránok, možnosť odoslania dotazu prostredníctvom webových stránok, pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke, prípadne na uskutočnenie a dokončenie objednávky v e-shope, vloženie recenzie či hodnotenia produktu alebo odoslanie otázky k produktu . Takéto spracovanie umožňuje článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané po dobu 3 rokov od prvého spracovania týchto osobných údajov, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Cookies

Na tomto webe využívame aj cookies. Podrobné informácie o využívaní cookies na tomto webe nájdete zde.

PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁTE PRÁVO:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A SPÄTVZENIE SÚHLASU

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na adresu info@vavex.cz alebo listu na adresu sídla Správcu (viď odsek Správca osobných údajov v tomto článku).